Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laatimispäivä: 18.5.2018, viimeisin päivitys: 4.1.2023

SS Datapalvelu Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tämän tietosuojaselosteen avulla informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

REKISTERINPITÄJÄ

SS Datapalvelu Oy (Y-tunnus: 2334779-5)
Riihitie 3
60800 ILMAJOKI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Sebastian Hirsimäki
Puhelin +358 40 837 3900
Sähköposti: asiakaspalvelu(at)datapalvelu.fi

REKISTERIN NIMI

SS Datapalvelu Oy:n asiakasrekisteri

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yrityksen oikeutettu etu, asiakassuhde ja/tai sopimuksen täytäntöönpano.

Henkilötietoja käytetään SS Datapalvelu Oy:n ja asiakkaiden väliseen yhteydenpitoon, asiakassuhteiden ylläpitoon sekä mahdolliseen sähköpostimarkkinointiin rekisteröidyille asiakkaille.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja: henkilön nimi, yrityksen nimi ja Y-tunnus, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, asiointihistoria (kuten osto- tai huoltohistoria)

Tietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä tietosuojaselosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Joitakin tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen lainsäädännön asettaminen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi.

Ei-aktiiviset käyttäjätilit poistetaan verkkokaupastamme automaattisesti, jos niihin ei ole kirjauduttu tai tehty uusia tilauksia vuoden kuluessa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot syntyvät asiakas- tai kumppanuussuhteen solmimisen ja ylläpidon yhteydessä, SS Datapalvelu Oy:n omassa toiminnassa, SS Datapalvelun palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä tai rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisterinpitäjä on saanut rekisterin tiedot joko rekisteröidyltä itseltään, rekisteröidyn edustaman taholta tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn edustaman tahon yhteisiltä yhteystyökumppaneilta tai julkisista lähteistä, kuten internetsivustoilta.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan SS Datapalvelu Oy:n käytössä. Rekisterin tietoja ei luovuteta SS Datapalvelu Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi laskutukseen tai perintään liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole SS Datapalvelu Oy:n tai sen yhteistyökumppanin palvelun teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteri sijaitsee SS Datapalvelu Oy:n salasanasuojatulla palvelimella, jonka fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIETOJEN KORJAAMISTA

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopio. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden korjaamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä tietyin edellytyksin, tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle sekä ”oikeus tulla unohdetuksi” 25.5.2018 alkaen, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan.

Voimme poistaa asiakasta koskevat henkilötiedot rekisteristämme asiakkaan pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ VERKKOSIVUILLAMME

Sivustomme käyttää evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja evästekäytännöstä saat tästä linkistä.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Koska pyrimme jatkuvasti kehittämään palveluamme paremmaksi, SS Datapalvelu Oy pidättää oikeudet muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan verkkosivuillamme.